Forskardagen 2017

På vilket sätt kan god arbetsmiljö och hälsa bidra till ökad prestation och utveckling av verksamheten?

Några av frågorna som kommer att belysas under årets forskardag är:

  • Organisationsstrukturens betydelse för den goda arbetsmiljön? Hur organiserar vi våra arbetsplatser som främjar god arbetsmiljö och hälsa?
  • Ledarskap, på alla nivåer – från ägare, styrelse, ledning och chefer – hur påverka ledarskap och kultur hälsa och arbetsmiljö på våra arbetsplatser?
  • Den pågående digitaliseringen, vilka möjligheter och utmaningar innebär den för att främja arbetsmiljö och hälsa?
  • Den så kallade Gig-ekonomin där man inte längre är heltidsanställd utan tar tillfälliga anställningar och uppdrag, vilken påverkan har det på engagemang, arbetsmiljö och hälsa?
  • Mångfald och integration: hur bidrar det till att utveckla våra organisationers prestation och utveckling?

Deltagande forskare och deras mer specifika tema utifrån ovan frågeställningar kommer att publiceras under september 2017.

Förutom ett givande och spännande program kommer vinnare av två forskarpriser att delas ut, årets HR Forskarpris samt årets bästa Master Uppsats.

Välkomna fredag 24 november till Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Dagen startar 9.00 (registrering från 8.00) och avlutas 17.00.

Program Forskardagen
08:00 Registrering & kaffe
09:00 Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening och Moderator Zorica Bodiroza hälsar välkommen.
Styrelsens roll för det hållbara arbetslivet
Ulrica Von Thiele Schwarz, professor i psykologi
Kvinnors och mäns arbetsvillkor: Vad vet vi egentligen?
Magnus Sverke, docent i arbets- och organisationspsykologi
10:30 Fika
11:00 Utdelning av 2017 HR forskarpris & masteruppsats
Andreas Werr, professor i företagsekonomi & Karin Allard, Lektor vid Göteborgs Universitet
Arbetsmiljö- och hälsoarbete på arbetsplatsen: Är det en kostnad eller investering?
Malin Lohel Karlsson, doktor i medicinsk vetenskap
12:00 Lunch
13:00 HR undersökning gjord av CGHRM
Wajda Wikhamn, docent i företagsekonomi & Freddy Hällstén, filosofie doktor i företagsekonomi
Trygg eller otrygg på jobbet: Erfarenheter från trettio års forskning om anställningsotrygghet och dess konsekvenser
Johnny Hellgren, docent och universitetslektor i arbets- och organisationspsykologi
14:30 Fika
15:00 Om friskfaktorer för en hälsofrämjande arbetsplats
Per Lindberg, docent arbetshälsovetenskap
Paneldiskussion – God arbetsmiljö & hälsa
Paneldiskussion med alla föredragshållare
16:30 Manne Didehvar, generalsekreterare, sammanfattar och tackar för dagen.

Start typing and press Enter to search