Forskardagen 2017

På vilket sätt kan god arbetsmiljö och hälsa bidra till ökad prestation och utveckling av verksamheten?

Några av frågorna som kommer att belysas under årets forskardag är:

  • Organisationsstrukturens betydelse för den goda arbetsmiljön? Hur organiserar vi våra arbetsplatser som främjar god arbetsmiljö och hälsa?
  • Ledarskap, på alla nivåer – från ägare, styrelse, ledning och chefer – hur påverka ledarskap och kultur hälsa och arbetsmiljö på våra arbetsplatser?
  • Den pågående digitaliseringen, vilka möjligheter och utmaningar innebär den för att främja arbetsmiljö och hälsa?
  • Den så kallade Gig-ekonomin där man inte längre är heltidsanställd utan tar tillfälliga anställningar och uppdrag, vilken påverkan har det på engagemang, arbetsmiljö och hälsa?
  • Mångfald och integration: hur bidrar det till att utveckla våra organisationers prestation och utveckling?

Deltagande forskare och deras mer specifika tema utifrån ovan frågeställningar kommer att publiceras under september 2017.

Förutom ett givande och spännande program kommer vinnare av två forskarpriser att delas ut, årets HR Forskarpris samt årets bästa Master Uppsats.

Välkomna fredag 24 november till Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Dagen startar 9.00 (registrering från 8.00) och avlutas 17.00.

Program Forskardagen
08:00 Registrering & kaffe
Styrelsens roll för det hållbara arbetslivet
Kvinnors och mäns arbetsvillkor: Vad vet vi egentligen?
10:30-11:00 Fika
Utdelning av 2017 HR Forskarpris & Master uppsats
Arbetsmiljö- och hälsoarbete på arbetsplatsen: Är det en kostnad eller investering?
Lunch
HR undersökning gjord av CGHRM
Trygg eller otrygg på jobbet: Erfarenheter från trettio års forskning om anställningsotrygghet och dess konsekvenser
14:30-15:00 Fika
Om friskfaktorer för en hälsofrämjande arbetsplats
Paneldiskussion
 16:50-17:00 Summering av dagen och avslutning.

Start typing and press Enter to search